o mne

Andrea Kotmanová

Hudba je moja celoživotná cesta, štúdium, vášeň i tajomstvo. No skôr ako bravúrna technika a charizma interpeta ma vždy zaujímalo, ako pri hre vyjadriť autenticitu, jedinečnosť, niečo, čo zanecháva vnútorný zážitok, dotýka sa našej duše. To, čo povznáša, napĺňa, zušľachťuje, oslovuje v nás to dobré.

Stála som na pódiu ako interpret, hráč v orchestri i zborový spevák, hrala a spievala som v kapele. Ale až v muzikoterapii som našla hlbšie ponorenie, onu jedinečnosť a autenticitu, prepojenie na hlbších rovinách. A tiež oveľa väčšiu zodpovednosť za vedome vedený zvuk, ktorý má moc posilniť nás, či rozladiť.

Táto cesta nie je pre každého. Nie je len o zábave, rozptýlení a „ďalšom“ zážitku. Vedie nás dovnútra, kde už to nehráme, ale kde naozaj sme.

O lektorke:

Mgr. Andrea Kotmanová, PhD – hudobník, pedagóg, certifikovaný muzikoterapeut so zameraním na Integral Sound Healing a celostnú (holistickú) muzikoterapiu. Je spoluautorkou knihy Hľadanie harmónie o hudbe a hudobnej akustike. Naďalej sa vzdeláva v rôznych terapeutických a expresívnych technikách. Vedie pravidelné skupinové relaxácie a meditácie.

„Žijeme rýchle a náročné životy. Mojím poslaním je pomáhať zvoľniť, ukľudniť, navracať k sebe, spomenúť si, čo v prúde dní strácame. Vytváram bezpečný priestor, v ktorom harmonizujeme rozvírenú myseľ i unavenú energiu tela a zvyšujeme vibrácie tak, aby si každý mohol odniesť to, čo práve potrebuje.“

Aktuálne akcie sú na mojej facebookovej stánke MuzikoTerra.

Dovidenia, dopočutia priatelia.